Japanese, Sushi, Ramen 🍜 Japanese 🍱 ι£ŸγΉγ¦γ„γΎγ™ πŸ˜‹
Healthy, Salads, Chirashi Healthy Eats 🍎 Salads, Poké bowls, anything that has an abundance of veggies and protein!
Burpple Beyond Deals πŸ’° Burpple Beyond 😊 Hello fellow burpple beyond users, check out this list to see which is worth using the deals for and which to pass! πŸ˜‰
Good To Try But Once Jiu Hao Probably not worth going...
Bel's Recommendations Eats that I personally will go back for :)
End