Chirashi / Kaisendon ๐ŸŸ๐Ÿฆ๐Ÿ™๐Ÿš

Chirashi / Kaisendon ๐ŸŸ๐Ÿฆ๐Ÿ™๐Ÿš

Featuring Koh Grill & Sushi Bar (Wisma Atria), The Sushi Bar (Far East Plaza), Omotรฉ (Thomson Plaza), Sumiya Charcoal Grill Izakaya (Orchard Central), En Sushi, Itacho Sushi (Bugis Junction), Sushi Tei (VivoCity), Bangkok Gem Thai Cuisine (313@Somerset), Koji Sushi Bar (China Square Central), Kogane Yama (Jem)
Triffany Lim
Triffany Lim

Generous portions of maguro tuna, salmon, onsen egg, tobiko and ikura, garnished with homemade sauces and pickled ginger. The fishes were fresh and chunky. Overall satisfying and worth the Burpple Beyond deal with a generous portion of tobiko crunch with every bite.

Thanks to Burpple Beyond, we get to enjoy 2 Mains for the price of 1 โœŒ (U.P. $28)

A generous portion of sashimi cubes with a good selection of raw fish. The fishes were fresh and it also comes with salad and miso soup to complete the meal. Itโ€™s not the best but worth considering if you want somewhere decent and quiet to satisfy your donburi cravings ใ€‹$19.90

Generous chunks of salmon, swordfish, tuna, yellowtail and jellyfish on a bed of rice, topped with tempura bits. All donburi also comes with complimentary miso soup and wafu salad. Top up $1 for their multi-grain rice for some chewy and nutty texture.

Not the best and although the sashimi was average, this is a really affordable and value for money chirashi for its generous servings of sashimi and quick chirashi fix ใ€‹$18 + $1 Multi-Grain Rice

This placeย is known for its chirashi don since their early days in sushiro before they got rebranded to Omotรฉ. This bowl of chirashi comes with really good quality and a fresh assortment of marinated diced seafood. It has a mix of fresh seafood such as prawns, octopus, salmon, squid, swordfish and tuna. The sweet and savoury sauce used to marinate/drizzle on rice was delicious. The portion of seafood given was definitely great for the price paid. This has got to be one of the most value for money chirashi don ใ€‹$18.80

3 Likes

Topped with a variety of fresh sashimi cubes, ikura, scallop and cucumber with 2 types of sauces - kei sauce / yuzu wasabi sauce to choose from. Comes with salad or rice or choose a mixture of bothย ใ€‹$16.90/regular

There are 4 unique ways to enjoy their signature kaisendon.

1. Eat it on its own
2. Mix it with our chilli powder and mayonnaise
3. Blend it withย theirย special Sakuraiย chickenย soup
4. Wrap the sashimi withย theirย special cut nori seaweed

Available in 3 sizes
Small $12.90 / Regular $16.90 / Large $19.90

The normal chirashi don comes with a variety of fresh and thick cut fish slices such as salmon, salmon belly, tuna, hamachi,ย mekajiki, scallop and ikura. All the goodness in a bowl. Not to mention the generous and hearty portion that makes it so value for moneyย ใ€‹$24.90

2 Likes

Assorted premium raw seafood and salmon roe on sushi rice ใ€‹$17.80

1 Like

Salmon, tuna, hotate, cucumber, ebiko, ikura and tamagoใ€‹$13.90

A self service restaurant with free seating that serves fresh and value for money meals. I preferred this over the truffle version (+$1) as I felt the truffle tends to overpower the natural taste of sashimi.

Rustic blocks of salmon, tuna, mekajiki (swordfish), unagi, tako (octopus), tobiko, tamago, kani stick, poached prawn and ikura basked in special homemade bara sauce. Served with salmon miso soupใ€‹$20

Fishes were fresh but not the best chirashi if Iโ€™m to compare it with another shop with the same price. The only let down would be the sushi rice where I felt it has too much vinegar in it. I wonder if they accidenly poured too much vinegar that day ๐Ÿค”

Thick chunks of fresh salmon, tuna, prawn, cucumber, tamago and ikuraใ€‹$15

Thanks @burpple for the invite and @ikurajapthomson for hosting.

Seared assorted sashimi served over rice with ebiko and shiok sauce ใ€‹$18

1 Like

A variety of tamago, hotate, unagi, fishes, prawn iand ikura in aburi style. They were tasty and definitely worth the promo price ใ€‹$12.80 (U.P. $18)

1 Like

I'm in a relationship with food. Why can't we just declare our never ending love and vows towards some food item? I'm sure that would not result in divorces.

What To Read Next

Burpple Beyond Deals: Family Dine-in
Burpple Beyond Deals: Family Dine-in Hey foodies! If you're like me, always on the lookout for the best dining deals to enjoy with your family, you're in for a treat. I've rounded up some fantastic 1-for-1 family dine-in deals from Burpple Beyond that will make your taste buds dance and your wallets sing. Enjoy these places with #BurppleBeyond deals!
Burpple
Deals this Vesak Day
Deals this Vesak Day Redemption of most Burpple Beyond deals will be locked from 5pm on the 21st May until 22nd May 2024, but over 50 of our merchants are still offering great deals you can enjoy to celebrate!
Burpple
1-for-1: Sip and save
1-for-1: Sip and save Hey there, fellow foodies! Whether you're into coffee, tea, juices, or other delightful drinks, I've got some exciting news that will make your sips even sweeter. Burpple Beyond is offering incredible 1-for-1 deals at some of the coolest spots in town, and Iโ€™ve rounded up the best ones for you to check out. Get ready to sip, save, and savour with these must-visit cafes and bars! Enjoy these places with #BurppleBeyond deals!
Burpple
Places for Mother's Day
Places for Mother's Day Not settled on a spot for Mother's Day?
Burpple
ADVERTISE WITH US
ADVERTISE WITH US