This platter of mixed clams and snails is a very authentic Viet street food. It’s very fulfilling for the price!

Mình nhớ là có ốc bươu, ốc len, nghêu, sò điệp, ốc gạo nấu theo nhiều kiểu khác nhau. Khá ngon.